Effecta Komplett III
Pelletsanna
Kontakta oss

Effecta Komplett 3

  • 20kW
  • El-Backup
  • Automatisk sotning
  • Självreglerande förbränning (Tillval)

Effecta Komplett III har automatisk rengöring av både förbrännings- och konvektionsdel efter varje eldning.

Effecta Komplett III har automatisk rengöring av både förbrännings- och konvektionsdel efter varje eldning. Det ökar driftsäkerheten och verkningsgraden i pannan. Automatisk rengöring i kombination med en stor eldstad och stort askutrymme gör att det räcker med en översyn av pannan och tömma aska var 3:e ton. I en normal villa blir det endast 1-2 gånger per år. Pannan är utrustad med en sugande rökgasfläkt för att alltid ha ett undertryck i pannan, detta säkerställer att ingen rök letar sig ut i pannrummet. Den automatiska tändningen sker med en keramisk tändenhet vilket ger en snabb och säker upptändning. Effecta Komplett III har minimalt med rörliga- och slitagedelar vilket ger dig som anvädare en driftsäker panna med väldigt låg service kostnad.

På fronten av Effecta Komplett III har du en grafisk display som tydiligt visar pannans status. Navigering i touchdisplayen är enkel med tydliga menyer för att t.ex kunna reglera värmen i huset, som standard följer en shuntautomatik med pannan. Alla grupperna kan styras med antingen inomhusgivare, utomhusgivare eller båda två, vill man hellre ha konstant framledning så är även det möjligt. I styrningen kan du även enkelt ställa vilken effekt pannan ska brinna på och vid vilka temperaturer pannan ska starta och stoppa.

Till Effecta Komplett III finns tillval Lambdastyrning, med Lambda kommer pannan automatiskt se till att pannan brinner optimalt för att få ut så mycket energi som möjligt av din pelletspanna.