CTC EasyFlex
Pelletspanna
Kontakta oss

CTC EasyFlex

  • 20kW
  • El-Backup


EasyFlex är en pelletspanna som är konstruerad för att passa ihop med de fl esta moderna brännare. Pelletseldning har likheter med oljeeldning.

Den stora skillnaden är att fastbränsleeldning producerar en viss mängd aska som måste avlägsnas med olika tidsintervaller för att inte försämra verkningsgraden eller störa funktionen. Därför är pannan konstruerad med stående rökkanaler utan retardrar och en rymlig asklåda på 42 liter som är enkel att dra ut och tömma. Detta för att underlätta skötsel. Sotning sker i första hand från ovansidan.

EasyFlex består av en eldstad med tillhörande rökkanaler som är omgiven av en yttre mantel som rymmer 150 liter vatten. Vid eldning med pellets tillförs värmen från brännaren via eldstadens och rökkanlernas väggar direkt till pannvattnet. Värmen till radiator systemet går via en vändbar shuntventil av fyrvägstyp.

Varmvattenberedningen sker i en värmeväxlare, som alltid producerar friskt varmvatten efterhand som det förbrukas. Pannan har stor vattenvolym som garanterar hög varmvattenkomfort.

Pannan har en 9 kW elpatron för sommardrift eller annat, som styrs av pannas styrsystem där bland annat belastningsvakt ingår.

Pannan har hög verkningsgrad, miljöriktig förbränning. Byggmåtten på pannan gör den mycket enkel att installera. De små måtten gör att den passar in i pannrum som normalt anses som trånga. Röranslutning sker från ovansida. Elinstallation sker på plint bakom panel som enkelt fälls ner. Anslutning av rökkanal sker bakåt eller uppåt.