Ariterm Depo
Bulk förråd
Kontakta oss

Ariterm Depo

  • Bulkförråd
  • Platsbyggt

Ariterm Depos sektioner är konstruerade för smidig uppbyggnad av ett bulk förråd.

Ariterm Depo - patenterad utmatningsränna

Ariterm:s utmatningsränna Depo har en patenterad transportlösning som effektivt, funktionssäkert och med låg ljudnivå matar pellets från förråd via transportör till brännaren.

Komplett baspaket

Ariterm Depo består av ett komplett baspaket med 4 st sektioner och tillhörande skruvmotor och styrning med monteringsdetaljer. Baspaketet är dimensionerat för ett förråd på 3 ton och kan byggas ut genom att komplettera med extra sektioner till en maximal längd av 3 meter. Ariterm Depos sektioner är konstruerade för smidig uppbyggnad av ett pelletsförråd med 45˚ lutning på sidoväggar (se separat monteringsbeskrivning). Tack vare sin konstruktion kan man vid behov utnyttja befintliga väggar och därigenom på ett snyggt sätt integrera pelletsförrådet i valt utrymme.

Vid eventuellt byte av skruv tillåter konstruktionen detta utan att man behöver tömma förrådet på pellets.