Iwabo Villa S
Pelletsbrännare
Kontakta oss

Iwabo Villa S

  • 20kW
  • Automatisk Sotning

Kan med förlängt lock även installeras på pannor vid trånga eldutrymmen.

Sänker värmekostnaderna avsevärt jämfört med olja, el eller värmepump.

Kan med förlängt lock även installeras på pannor vid trånga eldutrymmen.

Byggd helt utan rörliga delar i specialstål. Enkelt demonterbar vid rengöring.
Iwabo Villa S2 har automatisk uraskning vilket medför minimalt underhåll av brännaren.

Brännaren är försedd med: fallschakt, överhettningsskydd smältbar slang, vårt unika - välbeprövade eltändningssystem (sedan 1985), fläktövervakning, flamvakt (fotocell) samt övervakning av matningsspänning till externskruv.