Effecta
Supra/AERO
Kontakta oss

Effecta Supra/AERO

  • 20/30kW
  • Automatisk Sotning

Effecta SUPRA och SUPRA AERO pelletsbrännare finns i effekterna 20 & 30kW.

Effecta SUPRA och SUPRA AERO pelletsbrännare finns i effekterna 20 & 30kW. Rörbrännare har funnits som produkt sedan början av 90-talet och är den överlägset mest beprövade tekniken på marknaden. Den är enkel och driftsäker. Nackdelen har varit att rengöring måste ske varje eller varannan vecka. Effecta har därför valt att vidareutveckla konceptet med AERO teknik för att slippa rengöringen. Pelletsbrännaren är utvecklad och tillverkad i Sverige, materialval är värmebeständiga rostfria material för lång livslängd och låga underhållskostnader. Att den är märkt enligt de senaste Europanormerna garanterar dig som användare en driftsäker och användarsäker produkt då den uppfyller alla krav enl EN 152-70. Supra AERO är trots automatisk rengöring byggd med få rörliga delar. Detta är ytterliggare en viktig del för att få ett tryggt värmesystem som håller länge med minimala servicekostnader.

Förbränningen är extremt miljövänlig, effektiv och sköts helt automatiskt av styrboxen. De inställningar som behöver göras vid installation går snabbt och enkelt. Programmet i styrboxen är förberett för en shuntautomatik vilken enkelt monteras på din befintliga panna. En shuntautomatik ökar komforten och minskar din pelletsförbrukning med upp till 20%. Om du ska ladda en ackumulatortank är det bara att komplettera med två givare i styrboxen då programmet är förberett även för det.

Som tillval till Effecta Supra finns Supra AERO vilken gör rent brännarröret med tryckluft. En liten men kraftfull KNF Neuberger kompressor sitter inbyggd i styrboxen. Allt är packeterat för ett snabbt och enkelt montage till befintlig panna. Du ställer själv enkelt när och hur många gånger brännaren ska rengöras automatiskt beroende på husets energibehov. En manuell rengöring behövs normalt bara 2-3 ggr/år.