Ariterm Bequem
Pelletsbrännare
Kontakta oss

Ariterm Bequem

  • 20/40kW
  • Kontinuerlig glödbädd.

Ariterm BeQuem-serien hör till de mest tillförlitliga på marknaden för villatillämpningar.

BeQuem 20D är en av de mest tillförlitliga produkter som marknaden kan erbjuda. En i grunden robust konstruktion där vitala delar utförts i värmetåligt gjutjärn är en garanti för bästa livslängd och minimala underhållskostnader. Ett unikt övertryckssystem minskar känsligheten för yttre påverkan och tryggar driften även under ogynnsamma förhållanden.

Den för pelletseldning speciellt utvecklade automatiken gör det möjligt att reglera effekten i upp till 3 steg. Automatiken medger även styrning av ackumulatortank. I automatikens display kan du få information om driftstatus såsom panntemperatur, rökgastemperatur, pelletsförbrukning, pelletslager, larmfunktion m.m. Ur bekvämlighetssynpunkt kommer pelletsbrännaren mest till sin rätt i ett komplett pellets.

Brännaren som arbetar med en undermatad förbränningsprincip, kräver ett minimum av skötsel och i kombination med en anpassad pelletspanna gör det pelletseldning till ett bekvämt och enkelt uppvärmningssystem anpassat till dagens krav på miljö och driftsekonomi. BeQuem® pelletsbrännare går att montera i de flesta på marknaden förekommande ved- och oljepannor.

Den lättskötta styrelektroniken manövreras via den överskådliga displayen som är lättåtkomlig och servicevänlig. Hela pelletssystemets funktion övervakas kontinuerligt av brännarens styrenhet och du kan få information om driftsstatus såsom panntemperatur, rökgastemperatur, drifttider, larmfunktion m.m. Brännarens elektriska tändsystem är ett smart tändsystem som endast aktiveras efter strömavbrott eller uppstart efter manuell avstängning. Vid normaldrift sker upptändning från en kontinuerlig glödbädd.