Ved
Kontakta oss

Om Ved:

Eldning med ved eller andra biobränslen använder ett förnyelsebart energislag som är miljövänligt och som samtidigt bidrar till en bra resurshushållning!

Men det finns också risker. Alltför många, ja kanske de flesta, vedeldade villapannor lämnar idag väsentliga miljöstörningar och brandrisker. Vedeldningen ökar i våra småhus områden. Att elda på rätt sätt är en konst. Det handlar om att skydda hälsan och miljön och samtidigt upprätthålla goda relationer till grannarna.

Vid dålig förbränning av ved bildas ämnen, som är skadliga för både hälsan och miljön. Dessa luftföroreningar är ett hälsoproblem för alla boende i området, och direkta hälsobesvär drabbar framför allt människor som har astma eller problem med andningen.

En panna, eller kamin, som eldas på kan "förstöra" luften för ett helt område. Detta gäller både miljögodkända och äldre modeller av braskaminer. Den som har en kombipanna och vill byta till en vedpanna ska välja att installera en miljögodkänd sådan. Den har en mycket bättre förbränning och ger mindre luftföroreningar. Den som redan har en vedpanna kan installera en ackumulatortank eller en pelletsbrännare. Ett bra alternativ till ved är att elda med pellets.

Biomontage tillhandahåller vedpannor , ackumulatortankar , pelletspannor , pelletsbrännare , pelletskaminer , solfångare och tillhörande kringutrustning som uppfyller de krav och fastställda normer som kravs för miljövänlig eldning.

Olika trädslag har olika fördelar. Lövträd ger generellt mer energi än vad barrträd gör men även på olika lövträd kan det skilja så mycket som 30% på tex Björk och Al. Eldar du ek i din vedpanna bör den torkas under minst 2 år och blandas med annan ved pga att det innehåller mycket garvsyra vilket kan skada din vedpanna. Viktigt att tänka på är att all ved man eldar i sin vedpanna måste vara torr. Färsk ved har en fukthalt på 50-60%. När den eldas i en vedpanna bör den vara mellan 15-25% vilket den normalt är efter 8-18 månader. Förvara gärna veden i pannrummet någon vecka innan eldning för att få den extra torr.
Hur mycket ved det går åt och hur mycket det kostar beror på många faktorer som bla. var huset ligger, hur stort huset är, hur väl isolerat huset är och självklart hur värmesystemet är uppbyggt. Ved är dock det abosult billigaste sättet att värma sin villa. Många har egen ved och kan då elda "gratis" men även om man köper in färdigkluven ved så är det halva priset mot tex pellets eller bergvärme.
För att få en bekväm vedanläggning där man helst bara behöver elda ca:1 gång / dygn även under vintern så gäller det att man har en väldimesionerad anläggnig. En tumregel är att man behöver ca: 10 liter ackumulatortank / m2 uppvärmd yta, detta ger då tillexmepel att en villa på 150m2 behöver 1500liter ackumulatortank. Vedpannan dimensioneras sedan efter ackumulatortanken. Viktigt är att vedpannan har en stor eldstad som klarar att värma tankvolymen. En vedpanna med för liten eldstadstad kommer behöva eldas flera gånger för att orka få upp ackumulatortankarna i en bra temperatur. Det innebär isåfall fler eldningar och mer slitage på vedpannan.
För att få fram en vedpannas effekt räknar man hur snabbt vedpannan förbränner den energi/ved man lägger i vedpannan. Man benämner sedan oftast vedpannan efter en medeleffekt som vedpannan brinner på (OBS, detta kan variera hos olika leverantörer). Av 100 liter ved får man inte mer energi/värme av en 40kW vedpanna än av en 30kW vedpanna. Det brinner bara snabbare. Om man har en vedpanna på 40kW som rymmer 100 liter ved och en vedpanna på 30kW som rymmer 150 liter ved så får man ut mer energi/värme av vedpannan på 30kW. Med vedpannan som har 100 liter eldstad innebär det 50% fler vedinlägg för att få ut samma energi/värme som i vedpannan med 150 liter eldstad trots att vedpannan har en högre effekt!
När man eldar på "gammalt vis" utan ackumualtotankar krävs det många eldningar / dag för att hålla huset varmt. Vedpannan brinner med väldigt höga utsläpp och det går åt mycket ved i onödan. För att en vedpanna ska brinna effektivt ska den komma upp i hög effekt fort och sedan hålla den under hela eldningen. För att klara detta krävs ackumulatortankar som tar hand om värmen. Med en modern vedanläggning så är det bekvämt, miljövänligt (minskar utsläppen med 70-90%) och framförallt ekonomiskt eftersom man sparar 35-65% ved mot att elda i en gammal anläggning. Väljer man dessutom Lambdastyrd vedpanna minskar utsläppen med upp till 99% och vedbesparingen blir ytterliggare 10-20%!
En stor ackumulatortank är ett bra alternativ om man har utrymme för att ta in en stor tank och anläggningen är tänkt som en ren vedanläggning. Om man ska ha ett kombinationsystem där man vill värma tanken med tex solvärme på sommaren så blir det oftast bättre med en tekniktank ihop med slavtankar så att man kan koppla bort ackumulatorvolym på sommaren. Oavsett val av tank så är det viktigt att tanken och rören på systemet är väl isolerade, tanken ska ha minst 45mm polyuretan isolering alt. minst 100mm mineralull.
Effecta Lambda 35, har tillverkats i Kungsbacka sedan 2002, det är ett välbeprövat vedsystem med bra och säker funktion. En "traditionell" vedpanna brinner med okontrollerad lufttillförsel genom hela eldningen oavsett vedtyp och fukthalt i veden. En vedpanna med lambdastyrning reglerar lufttillförseln till förbränningen automatiskt mellan primär- och sekundärluften för att få ut optimal verkningsgrad under hela eldningen. Denna optimering gör framförallt att miljövärdena på vedpannan blir optimala men man sparar dessutom 10-15% av vedförbrukningen / år. Effecta Lambda är dessutom SVANENMÄRKT.
Med en rätt dimensionerad anläggning eldar man ca:1 gång / dag under vintern. Vid den förbrukningen så behöver vedpannan sotas ca: 2-4 gånger / månad. Moderna vedpannor är väldigt lätt sotade med stora askutrymmen och luckor som öppnas framifrån för att raka ur askan. Vedpannorna har självklart stående tuber för att få så långa sotningsintervall som möjligt i konvektionsdelen utan att det fastnar flygaska. Dessutom kan man välja till spaksotning på pannorna. Detta förlänger sotningsintervallen ytterliggare något och ger vedpannan en bättre verkningsgrad.
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss, Klicka här.