Effecta woody
vedpanna
Kontakta oss

Effecta woody

  • 25/35/60kW
  • Sotad vid lucköppning (tillval)

Alla Effecta vedpannor är fläktstyrda med s.k omvänd förbränning.

Effecta Woody vedpannor har tillverkats i över 15 år men har givetvis utvecklats och förbättrats under årens lopp för att möta en högre standard och hårdare miljökrav. Det är en högkvalitativ panna byggd för effektiv och miljövänlig förbränning. Med sin robusta konstruktion är det en vedpanna som kommer värma ert hus i många år framöver.

Effecta Woody finns i storlekarna 25/35/60kW, allt för att få rätt effekt till rätt hus. Eldstaden i pannorna är väl tilltagna för att du som användare ska få det så bekvämt som möjligt, en större eldstad innebär färre vedilägg och ett bekvämare värmesystem. På Effecta Woody är eldstaden 100/145/195 liter. MINSTA rekommenderade ackumulatorvolym till pannan är 1000/1500/3000 liter.

Alla Effecta vedpannor är fläktstyrda med s.k omvänd förbränning. Genom att använda ett fläktsystem som suger rökgaserna genom de keramiska förbräningszonerna får man en stabil förbräning med hög verkningsgrad. Förbränningen sker i två steg, luft sugs först in i eldstaden där den torkar och förgasar veden. Gasen sugs därefter ner i en spalt i keramiken där förbränningsluft tillsätts och antänder gasen som slutförbränns i brännkammaren i en temperatur på ca 1100grader. Eldstaden i pannorna är konisk för att minimera upphakningar i eldstaden som annars kan uppkomma. Detta ger ett stabilare effektuttag och en säker uppvärmning av ackumulatortanken. En miljögodkänd keramisk vedpanna släpper ifrån sig en bråkdel av skadliga ämnen jämfört med äldre teknik i t.ex kombipannor.

Effecta Woddy är förädlad och förbättrad i varje detalj, Byggd för att klara den tuffa miljö som en vedpanna ofta får utstå. Luckorna och handtagen är kraftiga med låsanordning som är justerbar i alla led. Luckorna är vändbara för att enkelt kunna placera pannan i pannrummet. Dessutom som tillval så kan du välja lucksotning, då är luckorna så smarta att dom sotar tuberna i din panna utan att du själv märker det. Detta gör skötseln av pannan till en ren fröjd. Varje gång du öppnar eldstadluckan så sotas tuberna i panna, Istället för sotning i tuberna varannan vecka så görs det bara manuelt 2-4gånger om året. Öppna, stäng, sotat!