Effecta lambda II
vedpanna
Kontakta oss

Effecta lambda II

  • 25/35/60kW
  • Sotad vid lucköppning (tillval)
  • Lambda styrning

Lambdastyrning har varit en självklarhet på Effectas vedpannor ända sen 2005.

Effecta Lambda II förenklar din vedeldning. Med hjälp av en lambdasond monterad i rökgaskanalen vet pannan alltid hur förbränningen är. Det säkerställer en ren förbränning och högsta effektiviteten vid varje eldning oavsett om veden är grov, smal eller har varierad fukthalt. Detta ger dig som användare en säker, effektiv och bekväm vedeldning.

Effecta Lambda II brinner med omvänd fläktstyrd förbränning. Lambdasonden styr lufttillförseln med två spjällmotorer på pannans front. Primärluften sugs in i eldstaden där veden torkas och förgasas. Gasen sugs sedan ner igenom pannans keramik där sekundärluften tillsätts och slutförbränner gasen i brännkammaren vid en temperatur på 1100 grader. Rökgaserna fortsätter sedan igenom pannans konvektionsdel där värmen överförs till pannvattnet. Rökgaserna lämnar sedan pannan i en temperatur på 160-200grader.

Vedeldning ska alltid ske mot en ackumulatortank för effektiv och ren förbränning. Eldstaden i pannorna är väl tilltagna för att du som användare ska få en bekväm eldning. En stor eldstad innebär färre vedinlägg och ett bekvämare värmesystem. Eldstaden rymmer 100/145/195 liter och rekommenderad MINSTA ackumulatorvolym är 1000/1500/3000 liter.

Effecta Lambda II är förädlad och förbättrad i varje detalj, byggd för att klara den tuffa miljö som en vedpanna ofta får utstå. Luckorna och handtagen är kraftiga med låsanordning som är justerbar i alla led. Luckorna är vändbara för att enkelt kunna placera pannan i pannrummet. Dessutom som tillval så kan du välja lucksotning. Detta gör skötseln av pannan till en ren fröjd. Varje gång du öppnar eldstadluckan så sotas tuberna i panna!

Effecta Lambda II kan utrustas med pelletsbrännare. Pannan är en lika bra pelletspanna som vedpanna och byte mellan energislag görs snabbt och enkelt. Att kunna kombinera ved och pellets ger frihet och ekonomisk trygghet.

På fronten av Effecta Lambda II finns en grafisk display som ger dig full kontroll över pannan och värmesystemets status. Displayen har en meny som är lätt att navigera i. Man kan t.ex se panntemperatur, rökgastemperatur, CO2 halt och ackumulatortemperatur. Från styrningen kan du även reglera värmen ut på radiatorerna. Som standard går det att styra 1 shuntgrupp, men som tillval upp till 3 shuntgrupper. Alla grupperna kan styras med antingen inomhusgivare, utomhusgivare eller båda två, vill man hellre ha konstant framledning så är även det möjligt. Med en så smart styrning som eburn blir det väldigt enkelt för dig som användare att ha full kontroll över ditt värmesystem.