Effecta VAC
Solfångare
Kontakta oss

Effecta VAC

  • vakuum Paneler
  • Reflektorer, för vårt klimat
  • Effektivare vid lägre solinstrålning (vår och höst)

Effecta VAC tillverkas i Tyskland och är Europas mest sålda.

VAKUUMRÖRSSOLFÅNGARE, SENASTE TEKNIKEN AV SOLFÅNGARE

Effecta VAC vakuumsolfångare är precis som det låter en solfångare med vakuumteknik. Fördelen med vakuumrör är att man får ett något jämnare energiuttag då solfångaren är mer effektiv vid låg solinstrålning på vår och höst. Detta på grund av att varje absorbator är isolerad i ett vakuum som finns mellan två glasskikt. Dessutom sitter en väl utformad reflektor bakom vakuumrören för att öka effekten ytterligare. De låga energiförlustena innebär att mer energi kan transporteras ner i din ackumulatortank. Effecta VAC är robust tillverkad med stomme av aluminium och de integrerade kopparslingorna innehåller minimalt med skarvar. Anslutningspunkterna är välisolerade för att minimera förlusterna. Solfångarna finns i två olika storlekar för att passa de flesta hustak.

EUROPAS MEST SÅLDA

Effecta VAC tillverkas i Tyskland och är Europas mest sålda sett till yta, 250 000 m2/år. Detta gör att du som användare får en väl beprövad och noga dokumenterad produkt. Dessutom är den Solar Key märkt vilket innebär att solfångaren håller vad den lovar, både i prestanda och kvalitet.

KONSTRUERAD FÖR VÅRT KLIMAT

För att öka effektiviteten ytterligare ligger en parbolisk reflektor monterad under varje vakuumrör. Denna gör att solens strålar alltid tas tillvara maximalt. Den stora skillnaden mot produkter utan reflektorer är att effekten blir bättre under vår och höst när solen står lägre.

FÄRDIGMONTERAD FRÅN FABRIK

Nästan alla solfångare på marknaden levereras i lösa delar som måste monteras på plats. Givetvis ökar detta risken för felmontage och tar onödig tid. Effectas solfångare är helt färdig för montage på taket när de levereras till dig. De lyfts enkelt upp på taket med hjälp av två stegar samt de färdiga bärhandtagen som är monterade på solfångaren. Detta sparar din installatör 4-5 timmar vid en normal installation, och för dig som kund innebär det att totalkostnaden blir lägre.

SMART DRIFTSAUTOMATIK AV SOLFÅNGARE

Effectas drivkrets ger dig många möjligheter att styra din solanläggning optimalt. Grundversionen har en mängd olika programmöjligheter för att passa just dig. Varvtalsreglering av pumpens hastighet sker efter solstrålarnas effekt viket gör att du i största möjliga mån får samma temperatur till din tank. Detta gör att du får ut maximal effekt även mindre soliga dagar, energiutbytet på din solfångare ökar därefter. Andra funktioner är att du kan ladda en extra ackumulatortank eller kanske använda ett överskott till din pool. Du kan även styra laddning från två olika väderstreck. Du ser även effekt från solfångarna och hur mycket energi du laddar ner varje dag.