Värme baronen Pellxmax VX
Pelletspanna
Kontakta oss

Värmebaronen Pellxmax VX

  • 20kW
  • El-Backup
  • Kompakt

Pellmax VX är en gedigen och kompakt pelletspanna.

Pellmax VX är en gedigen och kompakt pelletspanna med traditionell styrning med mekaniska termostater. Varmvatten produceras av en värmeväxlare. Har du lågt i tak i ditt pannrum så är Pellmax VX ett perfekt val.

Pellmax VX styrs av mekaniska termostater som kopplar in pelletsbrännare eller elvärme efter de temperaturer man har valt. Skulle pelletsen ta slut träder elvärmen automatiskt in. På panelen kan avläsas vilket energislag som är i drift. Värmeväxlaren producerar varmvatten efterhand som det behövs. Vattnet värms när det passerar växlaren på väg till kranen. Pellmax VX har en ringa höjd och är lämplig när det är lågt i tak. Alla anslutningar är lätt åtkomliga.