Ulma Lambda
Pelletspanna
Kontakta oss

Ulma Lambda

  • 20kW
  • 6kW El-Backup
  • Varmvattenslinga
  • Självreglerande förbränning
  • Ekodesign-Godkänd

Pannan har som standard 6 kW el-patron som jobbar i tre effekt-lägen. Asklådan behöver max tömmas ca 2-3 ggr per år beroende på fastighetens förbrukning och rymmer ca 45 liter aska. Verkningsgraden är mycket hög i och med att vi har anpassat pannan efter vår brännare. Den har en rejält tilltagen varmvattenslinga som garanterar konstant varmt vatten.

På panelen kan man välja mellan pellets och el om så önskas. Små lysdioder visar hur stor effekt el-patronen jobbar med för stunden. El-patronen möjliggör minimal temperaturhållning utan pellets, om man lämnar hemmet under en längre period.

Pannan är utrustad med en LAMBDASOND vilket betyder att den automatiskt mäter rökgaserna så att korrekt förbränning sker, vilket resulterar i en bättre eldningsekonomi. Pannan kommer komplett med vår självrengörande pelletsbrännare TCA 2.

Det här ingår också: Trådlös shuntautomatik ESBE, 6 kW elpatron, varmvattenslinga, rökrör med draglucka, asklåda, sotredskap.