Effecta 222
Pelletspanna
Kontakta oss

Effecta 222

  • 20kW
  • El-Backup
  • Automatisk sotning

Effecta 222 är konstruerad så att du som användare skall få det bekvämt och ha lägsta energiförbrukning.

Effecta Pellets 222 är den uppdaterade och förbättrade versionen av 220 pannan. Vid installation ihop med vår pelletsbrännare Supra AERO får du en modern och bekväm pelletsanläggning. Vill du istället behålla en befintlig pelletsbrännare och bara göra ett pannbyte så går det också bra. Vi anpassar då pannans lucka och elkoppling efter de flesta förekommande pelletsbrännarna på marknaden.

Effecta pellets 222 har en effektiv konvektionsdel med turbulatorer som kan sotas automatiskt efter varje eldning för att öka verkningsgraden och sänka din förbrukning. Pannan har 90% verkningsgrad vilket ger dig en låg pelletsförbrukning, jämfört med en äldre kombipanna kan du spara upp till 30%. Pannan har också stort askutrymme med utdragbar asklåda vilket förenklar sotningen. Tömma asklådan behöver göras 4-5 gånger per år vid normal förbrukning. Pannan har inbyggd styrning för shuntautomatik vilket ger dig möjligheten att reglera värmesystemet direkt ifrån pannan. I pannan ingår alltid inbyggd el-patron 3-9kW, VV-beredning och shuntventil. Pannan har en vattenvolym på 200 liter vilket ger rikligt med varmvatten och långa drifttider.