CTC EcoFlex
Pelletspanna
Kontakta oss

CTC EcoFlex

  • 15kW
  • El-Backup


Rökkanalerna är stående och utan retardrar. I botten på eldstaden finns en 42-liters asklåda som är enkel att dra ut och tömma.

Brännaren är av typen undermatad med uppåtbrinnande låga och behöver normalt endast rengöras en gång per år. Detta, tillsammans med automatisk brännarstart, innebär att CTC EcoFlex är bekväm och enkel att sköta

Varmvattenberedning sker i en värmeväxlare, som alltid producerar friskt varmvatten efterhand som det förbrukas. Pannan har stor vattenvolym som garanterar hög varmvattenkomfort.

I CTC EcoFlex arbetar brännaren i flera effektsteg, beroende på vilket behov som föreligger. Rökgastemperaturen justeras enkelt via en justerskruv

Pannan har hög verkningsgrad, miljöriktig förbränning och är driftsäker. Den är dessutom utrustad med en elpatron på 9 kW för sommardrift eller annat.

Pannans kompletta styrsystem sköter alla väsentliga funktioner såsom brännare, övervakning av rökgastemperatur, rengöringsintervall, styrning och effektbegränsning av elpatron, shuntstyrning, nattsänkning, semesterfunktion etc.

Allt detta ger, tillsammans med pannans konstruktion, en mycket hög verkningsgrad.