Ariterm Biomatic +20i
Pelletspanna
Kontakta oss

Ariterm Biomatic +20i

  • 20kW
  • Automatisk Sotning
  • Självreglerande förbränning
  • Styrning från ex. mobiltelefon

Ariterm Biomatic i är konstruerad för att vara lättskött, enkel och effektiv.

Ariterm Biomatic+ har hög verkningsgrad, är mycket användarvänliga och enkla att installera vilket ger bästa möjliga totalekonomi. Det lilla formatet tillsammans med integrerad varmvattenproduktion (option), möjlighet att ansluta 2 separata värmekretsar, stor pannvattenvolym, gör att anläggningen blir mycket kostnadseffektiv

Pannan har en ny konstruktion i modern design som förenats med vår erkänt säkra och tillförlitliga pelletsbrännare. Biomatic+ har ett stående konvektionssystem med motordriven automatisk sotning av konvektionstuberna som minskar beläggningarna vilket gör att pannan kan bibehålla en hög verkningsgrad mellan serviceintervallerna.

Den för pelletseldning utvecklade automatiken gör det möjligt att reglera effektuttaget. Via automatiken visas information om driftstatus, pelletsförbrukning, pelletslager och eventuella larmar.

i:et i Ariterm Biomatic+ 20i/40i står för:

iNTELLIGENT: Självreglerande Lambdastyrning av förbränningen.

iNTERNETUPPKOPPLING: Uppkoppling till internet via lokalt WiFi-nätverk möjliggör kontroll och styrning av pannan från distans via PC, läsplatta eller smarta telefoner

iNFORMATIV: Enkelt användning via ett nytt grafiskt gränssnitt.

iNTEGRERAT: Den stora pannvolymen gör att ackumulatortank inte behöver användas. Brännaren är placerad för att underlätta inspektion och underhåll.

Biomatic+ 20 finns i ett enklare utförande utan elpatron, varmvattenväxlare och laddningspump – Biomatic+ 20 Ultra Light.