Ariterm Biomatic +20
Pelletspanna
Kontakta oss

Ariterm Biomatic +20

  • 20kW
  • Automatisk Sotning

Ariterm Biomatic är konstruerad för att vara lättskött, enkel och effektiv.

Ariterm Biomatic+ 20 är en ekonomisk, driftsäker och miljövänlig kombination av centralvärmepanna och pelletsbrännare, som är avsedd för uppvärmning av villor och produktion av varmvatten. Pannan har en ny konstruktion i modern design som förenats med vår erkänt säkra och tillförlitliga pelletsbrännare i ny modell med aluminiumkropp.

Bekvämlighet, miljöprestanda och verkningsgrad (91%) är bästa tänkbara för att uppfylla kraven på lätthanterlig och effektiv pelletseldning.

Biomatic+ 20 har ett stående konvektionssystem med motordriven automatisk sotning av konvektionstuberna som minskar beläggningarna vilket gör att pannan kan bibehålla en hög verkningsgrad mellan serviceintervallerna. Servicebehovet är beroende av pelletskvalitet och uttagen effekt (bränsleåtgång) och varierar under årstiderna.

Den väl tilltagna askbehållaren är enkel att dra ut och tömma. Behållaren har en volym på 50 liter som motsvarar den mängd aska man normalt får vid förbränning av ca 2 ton pellets vid 0,5 % askhalt och normal volymvikt.

Den för pelletseldning speciellt utvecklade automatiken gör det möjligt att reglera effekten i upp till 3 steg. I automatikens display visas information om driftstatus såsom panntemperatur, rökgastemperatur, pelletsförbrukning, pelletslager, larmfunktion m.m.

Biomatic+ 20 Levereras nu med ESBE ARA661 shuntmotor som standard, radiator temperaturen styrs automatiskt med hjälp av en utegivare vilket sänker din pellets förbrukning.

Ur bekvämlighetssynpunkt kommer Biomatic+ 20 mest till sin rätt i ett komplett pelletssystem med matning från ett förråd som fylls via inblåsning från bulkbil.

Biomatic+ 20 finns i ett enklare utförande utan elpatron, varmvattenväxlare och laddningspump – Biomatic+ 20 Ultra Light.