KMP Mysinge
Pelletskamin
Kontakta oss

KMP Mysinge

  • Skorrstensfri
  • 6kW

Kombineras med fördel med KMP Drag, Skorrstensfri pelletskamin.

KMP Mysinge - tradition och elegans

KMP Mysinge har front, topp och sidor i gjutjärn i en traditionell design som står sig år efter år. Det generösa glaspartiet på kaminen gör det möjligt att se lågan från era håll i rummet. KMP Mysinge är utvecklad och tillverkad i Sverige och genomsyras av en genuin kvalitetskänsla. Som tillval finns kalksten till topp och sidor för att ge en mer personlig prägel.

Ger ditt hem värme med automatik

KMPs pelletskaminer är utvecklade för att fungera som en primär värmekälla i huset, och Mysinges fläktar och patenterade bränslematning gör den till en av de tystaste pelletskaminerna på marknaden enligt Energimyndighetens tester.

Den höga verkningsgraden i kombination med den automatiska driften gör att kaminen kan ersätta mer än 80% av uppvärmningen i en normal villa med t.ex. direktverkande el. Rumstemperaturen ställs enkelt in på manöverpanelen och vid termostatdrift tänds och släcks kaminen automatisk för att hålla inställd temperatur. Påfyllning av pellets sker ovanifrån genom luckor så att pelletsförrådet blir tillgängligt. Det rymliga förrådet gör att kaminen i ett normalt hus även vid kalla utetemperaturer brinner 1-2 dygn innan det är dags att fylla på igen

Med eller utan skorsten?

Finns det ingen skorsten i huset kan du välja att installera Mysinge helt utan en traditionell skorsten. Lösningen kallas KMP Drag och är en patenterad fläktstyrd rökgaskanal som går rakt ut genom väggen. Även anslutningen till en traditionell skorsten, ny eller gammal, är mycket smidig då endast ett handgrepp skiljer anslutning uppåt från bakåt.