Ulma 2000 TCA 2
Pelletsbrännare
Kontakta oss

Ulma 2000 TCA 2

  • 12-20kW
  • Automatisk Sotning

Nya Ulma2000 TCA 2 kan monteras på de flesta pannor på marknaden.

Nya Ulma2000 TCA 2 kan monteras på de flesta pannor på marknaden. Brännaren är försedd med en avancerad styrenhet som sköter övervakningen, en del av säkerheten samt kontrollerar förbränningen.

Brännaren tänds med hjälp av ett varmluftselement när panntemperaturen understiger den förinställda termostatinställningen. Justerbar hysteres på termostat via styrenheten för den bästa anpassningen. I den smartphone liknande touch screen displayen finns många användbara funktioner såsom statistik, pelletsåtgång, drifttider, snitteffekt och även medeltemperatur på vattentemperaturen.

Startproceduren sker helt automatiskt i flera steg för att få en snabb, effektiv uppstart. 120 sekunder efter att brännarens termostat kallat på värme har brännaren tänt och brinner normalt.

I displayen på styrenheten kan man även se vilken effekt brännaren jobbar med. Brännaren kan köras i fem effektnivåer och är enkel för installatören att justera in med ett rökgasinstrument. Rengöring av ULMA TCA 2 sker automatiskt från aska eftersom brännaren är utrustad med tryckluftsrenblåsning. Kompressor för detta ingår.

Som en extra tillval går det att ansluta den till WIFI.