Janfire NH
Pelletsbrännare
Kontakta oss

Janfire NH

  • 23kW
  • Automatisk Sotning


Janfire NH har, tack vare en helt ny patenterad teknik, minst servicebehov av alla pellets-brännare på marknaden.

Brännaren är helautomatisk och själv-rengörande och kan köras i ett halvår i taget utan service och tillsyn (gäller tillsammans med Janfire pelletspanna).

Vid montage på befintlig panna är asktömningsintervaller beroende av pannans utrymme för askförvaring. En patenterad rörlig botten i brännaren skrapar av och matar in slagg och föroreningar i pannan. Brännaren rengörs automatiskt vid panntermostatens tillslag eller vid förinställda intervaller. Snabb rengöring och upptändning medför effektiv varmvattenproduktion.