Pellets
Kontakta oss

Om Pellets:

En bränslepellet är enligt definition ett "kort cylindriskt stycke avsett för eldning, framställt genom pressning av finfördelat "torrt bränsle". Definitionen är hämtad från “Svensk standard SS 18 71 06, "Biobränslen och torv Terminologi”. Där anges vidare att bredden eller diametern hos en bränslepellet är mindre än 25 mm. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 6 och 8 mm.

Pellets är ett ekonomiskt intressant alternativ som är förnybart och kan ersätta el, eldningsolja och ved. Pellets har potential att eldas med endast små effekter på den yttre miljön och förväntas ha en jämn prisutveckling i jämförelse med olja.

Vid förbränning av pellets släpps inte ut mer koldioxid, CO2, än vad som bundits under trädens tillväxt. Tillväxten och förbränningen ingår därmed i ett slutet kretslopp där en kolatom gör ett varv på 100 år eller snabbare. Stora delar av den olja som används för uppvärmning kan ersättas med pellets. Även om det går åt en del energi för att tillverka och transportera pellets, 5–15 procent av utvunnen värmeenergi, innebär varje ersatt m3 olja en minskning av landets utsläpp med ca. 2650 kilo koldioxid. Uppgifterna är hämtade från Pelletspärmen som är utgiven på uppdrag av Energimyndigheten.

Pellets är ett inhemskt biobränsle som används antingen i en kamin, panna eller i en brännare. En fördel jämfört med ved är att du kan auto-matisera eldningen och att bränslet är torrt och ger små utsläpp.

En bränslepellet är enligt definition ett "kort cylindriskt stycke" avsett för eldning. Bränslepellets är framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle som framställs av restprodukter från skogsindustrin. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 6-8 mm.
Med mijlön i åtanke så är pellets ett mer miljövänligt alternativ än t.ex. fossila bränslen samt el eftersom pellets är ett miljöneutralt uppvärmningsalternativ. Pellets är ett rent biobränsle, tillverkat av träspån, och ger inga tillskott av växthusgaser vid förbränning. Ekonomiskt är pellets billigare än olja och el och i många fall billigare än bergvärme om man räknar till helhetsdriften. Pellets ger ofta även fördelen att den ger ett bättre källarklimat i hus där pannan står i källaren. Speciellt i äldre hus med självdrag så bygger inneklimatet på att det finns en varm skorsten i mitten på huset där drag skapas. Luften i källaren förbättras samt att luften cirkulerar bättre av luftförbrukningen av brännare. Är huset dessutom byggt för att ha en varm skorsten och eldstad som ventilation så kan man få stora fuktproblem om man plockar bort sin eldstad. Pellets ger alltid en jämn och skön värme för hela huset och blir bara bättre och bättre desto kallare det är ute!
Om villan värms med 3 kubikmeter olja eller ca 30 000 kWh el per år blir pelletsbehovet drygt 6 ton på ett år. Detta är en grov uppskattning då det bland annat beror på verkningsgrader på befintlig och ny anläggning samt på pelletskvaliteten. 1 ton pellets har en volym på cirka 1,5 m³ och ger ca: 4800 kWh. En normalvilla behöver ungefär 4-7 ton pellets per år (volym: ca 6-11 m³).
Detta beror på vad du har för anläggning. En modern pellets panna med automatisk rengöring av brännaren och konvektionsdel kräver tömning av asklåda efter ca: 2 ton eller 3-4 gånger/år på en normal villa. En gammal oljepanna med monterad pellets brännare behöver troligen sotas varje vecka. Påfyllning av pellets sker antingen via ett mindre förråd där man 1 gång/vecka häller i pellets eller via ett stort bulkförråd som fylls av bulkbil som blåser in pellets.
Om man sätter in en brännare i en befintlig, ej pelletsanpassad panna, så får man sämre funktion än i en modern pelletspanna. En gammal oljepanna har trängre rökgångar och mindre askutrymmen än vad en pelletspanna har, det medför att man får sämre värmeöverföring och mer skötsel på pannan. En sådan anläggning drar ofta 20-30% extra pellets mot vad en modern pelletspanna gör. Vill man ha en bekväm anläggning med billig drift rekomenderas alltid att sätta in ett helt nytt system med panna och brännare. Funktionen blir bättre och bekvämare med ett komplett pelletssystem där alla delar i systemet är anpassade för varandra.
Ska man bara elda med pellets så behövs ingen ackumulatortank. En pelletspanna har inbyggd varmvattenberedning och shunt för värmesystemet mm. Har man funderingar på att kombinera sin pelletseldning med andra värmekällor är det ett måste med en bra tekniktank som hjärtat i systemet. Man kan då till exmepel kombinera med solvärme så att man slipper elda pellets under sommaren för att få varmvatten. I ett sådant system ska man helst ha en pelletspanna med liten vattenvolym för att snabbt få upp värmen, en såkallad laddpanna.
Nej, man väljer isåfall en vedpanna istället som man eldar pellets i. Till många ved pannor finns det en extra lucka för pellets brännaren att köpa, detta för att kunna växla snabbt mellan pellets och ved.
Biomontage har monterat och servat pellets brännare och pellets pannor sedan 2001, vi valde direkt att specialisera oss på just pellets, sol, ved och senare även flis. Din lokala "rörmokare" har troligen inte erfarenhet av att "trimma in" pellets anläggningar vilket är en väldigt viktig del av installationen, görs detta fel så ökar bränsleåtgång och slitage på anläggningen.
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss, Klicka här.

Har du redan pellets?

Glöm då inte att boka en service inför eldnings säsong för att undvika problem under vintern!
Vi utför service och reparation av de flesta förekommande pellets brännar fabrikaten på marknaden.

Boka service