ctc
Kontakta oss
om ctc

CTC

På CTC har vi sett förvandlingen ända sedan 1923 då vi tillverkade vår första värmepanna. Numera får oljepannor över hela Europa ge plats för värme-pumpar och solsystem från oss.

Våren 1923 börjar tre unga tekniker i Göteborg tillverka produkter för uppvärmning. Bolagets namn blir CTC – initialerna hos grundarna Celsius, Tellander och Clarin. Namnet har senare även kopplats till den latinska sentensen ”Cum Tentatione Corrigendi”, som betyder "för vidare förbättring". Även om det senare är en efterkonstruktion kan man konstatera att det stämmer riktigt bra efter snart ett århundrade av utveckling och förbättring.

Visserligen är vi ett småländskt bolag med all utveckling och tillverkning i Ljungby, men våra ägare är från England.

Enertech limited är en stark, privat ägare som ger oss de muskler som krävs för att satsa på utveckling och försäljning i Europa.

I svenska Enertech ingår vi på CTC tillsammans med Bentone (en av världens ledande tillverkare av olje-, bio- och gasbrännare) och Osby Parca (ångpannor och värmepannor för kraftvärme och större industrier).